Om våra äldreboenden

Blomsterfondens utbud
Blomsterfonden har två egna äldreboenden: Lisebergs äldreboende i Älvsjö och Svalnäs äldreboende i Djursholm. Vi driver även Tallgårdens äldreboende i Enebyberg på uppdrag av Danderyds kommun.

Värdegrund
Vi arbetar utifrån Blomsterfondens värdeord: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet. Inom vård och omsorg har vi ett extra fokus på etik och bemötande.

Vi vill ge våra boende en meningsfull dag och ett meningsfullt liv. De ska känna trygghet, värme och glädje. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån boendes och hemtjänstkunders behov.

Ansvarig
Vi har en gemensam vård- och omsorgschef för äldreboendena och hemtjänsten. Respektive verksamhet drivs av en egen verksamhetschef.

Christel Haglund, vård- och omsorgschefChristel Haglund är vård- och omsorgschef i Blomsterfonden.

Hon nås på telefon 08-555 94 800.