Årets medarbetare i Blomsterfonden

Årets medarbetare 2012Den 6 december fick fyra av Blomsterfondens medarbetare mottaga utmärkelser för sitt utmärkta medarbetarskap.

Vår starkaste tillgång är våra medarbetare. Deras hjärta, värme och omhändertagande skänker trygghet och glädje till nästan tusen seniorer.

För att uppmärksamma dem och de medarbetare som gjort insatser utöver det vanliga har vi instiftat tre utmärkelser: årets medarbetare, årets insats och årets chef.

Årets medarbetare
Att välja bara en person som utses till årets medarbetare visade sig för svårt. Därför firade vi denna utmärkelses första år genom att utse två.

Eduardo Aguilar, undersköterska på Svalnäs äldreboende,
utsågs till årets medarbetare med följande motivering:

”Priset för årets medarbetare går till en person som med sitt professionella arbetssätt alltid tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter och samtidigt erbjuder sin hjälp till andra. Han har ett rehabiliterande arbetssätt med de boende och anstränger sig för att göra det lilla extra. Han har förståelse för såväl de boendes behov som för verksamhetens uppdrag i stort”

Magdalena Palm, undersköterska och bemanningsassistent på Svalnäs äldreboende utsågs till årets medarbetare med följande motivering:

”Priset för årets medarbetare går också till en person som kan konsten att kombinera två uppdrag på ett utomordentligt sätt. Hon uppfyller Blomsterfondens alla värdeord genom ett fint bemötande, viljan att ge det där lilla extra och för att hon visar en tydlighet och ärlighet i svåra ärenden. Hennes positiva arbetssätt smittar av sig och skapar god gemenskap och stämning.”

Årets chef

Elisabet Wrahme, verksamhetschef på Lisebergs äldreboende
utsågs till årets chef med följande motivering:

”Priset för årets chef går till en medarbetare som alltid sätter de boendes livskvalitet och närståendes delaktighet i fokus. Genom kommunikation skapar hon insikt, medvetenhet och ansvar tillsammans med sina medarbetare utifrån Blomsterfondens arbetssätt. Hon är kvalitetsmedveten och vågar fråga och ifrågasätta både sig själv och andra.”

Årets insats

Pirjo Miettinen, vårdbiträde på Tallgården/Lärkträdet
fick utmärkelsen ”årets insats” med följande motivering:

”Priset för årets insats går till en medarbetare som alltid har bra idéer om aktiviteter anpassade för de boende och som i år, trots dåligt väder, anordnade en uppskattad grillfest för de boende.”