Bli medlem

Vad innebär ditt medlemskap?

Blomsterfondens syfte är att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas minne genom att samla in gåvor till hem och vård åt äldre (läs mer om Blomsterfondens syfte i stadgarna). Att gå med i Blomsterfonden innebär att du stöder detta syfte.

Vilka förmåner har du som medlem?

Som medlem får du Blomsterfondens medlemstidning Alma, med löpande information om Blomsterfonden. Du får också möjlighet att ställa dig i Blomsterfondens bostadskö.

Observera!
Kötiden för våra seniorboenden varierar stort utifrån tillgång och efterfrågan samt omsättning och produktion av nya lägenheter. Tyvärr kan vi inte svara på hur lång kötiden kommer vara framåt i tiden.

Vi har idag c:a 30 000 medlemmar i vår förening som står i vår bostadskö. För 10 år sedan var det c:a 5 000 boköande. Vi har idag c:a 800 seniorlägenheter för uthyrning.

De som i dagsläget (2012) erbjuds lägenhet har stått i vår bostadskö mellan 10-20 år. Vi kan i dag inte garantera om och när du får en lägenhet i framtiden.

Vilka former av medlemskap finns det?

Det finns två sorters medlemskap: enskilt medlemskap och familjemedlemskap. Medlemsavgifterna bestäms varje år på föreningsstämman.

  • Det enskilda medlemskapet gäller för en person och medlemsavgiften är 250 kronor per år.
  • Familjemedlemskapet gäller för två personer (oavsett familjerelation) och medlemsavgiften är 375 kronor per år.

Så här gör du för att bli medlem

  • Fyll i nedanstående formulär.

Alternativ för betalning:

  • Betala med betalkort (Visa eller Mastercard). När denna betalning är oss tillhanda aktiveras ditt medlemskap (och din kötid om du valt att ställa dig i kö).OBS! Kortbetalning av medlemsavgift 2013 kan endast göras för nyregistrering av medlemskap dvs. för nya medlemmar.
  • Betala via inbetalningskort. Inom en månad får du då ett inbetalningskort från oss (Just nu har vi en ovanligt lång handläggningstid för inbetalningskorten p.g.a. systemuppdatering). När denna betalning är oss tillhanda aktiveras ditt medlemskap. Har du valt att ställa dig i kö till våra seniorboenden, kommer ditt ködatum vara detsamma som betaldatum.

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Läs mer om hur vi arbetar med PUL.