Föreningsstämma

Blomsterfonden håller årsstämma för varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma.

I början av maj publicerar vi inkomna motioner och andra aktuella dokument på hemsidan. Dagordningen finns beskriven i stadgarna.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post [email protected] eller ring 08-555 94 500 (växel).

Valberedning

Valberedningsinstruktion (pdf-fil)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2012, ordförande
[email protected]
Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm (för vidarebefordran).

Lennart Ericson vald på 2 år 2010
[email protected]ånget.se
Takspranget AB
Kocksgatan 21, 116 24 Stockholm

Håkan Sörman vald på 3 år 2011
[email protected]
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm

Motioner

För den som vill lämna motioner till föreningsstämman är sista datum 31 mars. Dessa skickas antingen till e-post [email protected] eller via post till: Föreningen Blomsterfonden, att. Måniqua Lövegard, Box 114, 182 05 Djursholm. Observera att du måste vara medlem i Föreningen Blomsterfonden för att kunna lämna in motioner.