Frågor och svar om medlemskap och kötid

Här kommer svar på de vanligaste frågorna som brukar ställas till oss. Om ni inte hittar svar på den fråga ni söker, ring till oss på 08-555 94 751 (mellan 9-11 på vardagar) eller skicka mejl till [email protected].

Medlemskap

När kommer medlemsavin?

Medlemsavin för 2013 års medlemsavgift skickades ut under vecka 3.

Blomsterfonden skickar i januari årligen ut avi om medlemsavgiften och en påminnelse i maj månad till den adress som medlemmen är folkbordförd på, önskas annan fakturaadress är medlem själv ansvarig för att meddela oss.

Det är dock alltid medlems ansvar att säkerställa att den årliga medlemsavgiften betalas i tid så att medlemskap och kötiden bibehålles. Om medlemsavgift (eller påminnelse) på ej betald medlemsavgift inte kommer fram eller på annat sätt inte når medlem är detta inte skäl för att medlem ska få tillbaka sitt medlemskap och kötid.

Automatisk adressuppdatering görs inför varje utskick.

Posted in: Medlemskap

Är det nytt bankgironummer på medlemsavin?

Ja, i år använder vi oss av bankgironummer 902-5305.

Posted in: Medlemskap

Får jag tillbaka medlemsavgiften om jag går ur föreningen?

Nej, den återbetalas inte. Avgiften är en medlemsavgift, inte en köavgift eller ett bospar.

Posted in: Medlemskap

Får min familjemedlem samma kötid som jag?

Om ni anmält er samtidigt, får ni samma kötid.

Om du anmäler en familjemedlem i efterhand, kommer din familjemedlem att få medlemstid och kötid från och med att dennes medlemsavgift är oss tillhanda.

Posted in: Medlemskap

Jag vill inte ha ett familjemedlemskap längre, vad händer då?

Då båda anses vara likvärdiga medlemmar, separerar vi medlemskapet så att ni får varsitt enskilt medlemskap. Då tar ni med er era respektive medlemstider och kötider.

Posted in: Medlemskap

Kan jag som medlem ställa mig i Blomsterfondens bostadskö?

Alla som är medlemmar i Föreningen Blomsterfonden kan ställa sig i kö till seniorboendet, det är en medlemsförmån. Det finns dock ingen garanti för att man under sitt medlemskap kommer att få en lägenhet.

Genom att bli medlem i Föreningen Blomsterfonden, stöder du Blomsterfondens grundläggande syfte: att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas minne genom att samla in gåvor till hem och vård åt äldre

Alla medlemmar kan ställa sig i Blomsterfondens bostadskö till seniorboendet, oavsett ålder och kön.

Du måste vara 60 år fyllda för att kunna flytta in i Blomsterfondens seniorboende.

Innan år 2000 fick man inte ställa sig i Blomsterfondens bostadskö om man ej var 60 år fyllda. Detta krav togs dock bort på årsmötet i maj år 2000.

Posted in: Medlemskap

Jag har flyttat, månste jag adressändra?

Nej, bara i de fall du vill ha dina utskick från oss till en annan adress än den du är folkbokförd på. Vi har numera automatisk adressuppdatering så fortsättningsvis behöver ni inte meddela nya adress till oss.

Observera att vi alltid får den adress ni är folkbordförd på, vill ni ha posten ifrån oss på annan adress så måste ni meddela oss den adressen.

Posted in: Medlemskap

Seniorboende

Vad krävs för att få en lägenhet i Blomsterfonden?

Det krävs att minst en av sökande är 60 år fyllda. Observera att lägenheterna till vårt seniorboende endast förmedlas efter kötid. För att ställa sig i vår bokö måste man först bli medlem i Blomsterfonden.

Posted in: Seniorboende

Hur lång är kötiden?

De som i dagsläget (2012) erbjuds lägenhet har stått i vår bostadskö mellan 10-20 år. Vi kan i dag inte garantera om och när du får en lägenhet i framtiden.

Kötiderna,  för närvarande (januari 2012) Denna statistik är beräknat på de som har flyttat in under de senaste året.

 Körsbärsvägen                från 10 år

Liseberg                            från 5 år

Ringvägen                        från 16 år

Röda Bergen                    från 16 år

Svalnäs                             från 16 år

Posted in: Seniorboende

Vad har jag för ködatum?

Ködatumet är alltid det datum då första medlemsavgiften blev betalad. Detta ködatum står även på medlemsavgiften som skickas ut varje år i januari.

Om du är osäker på ditt ködatum, skicka gärna ett e-postmeddelande till: [email protected]

Posted in: Seniorboende

Vad har ni för åldersgräns för inflytt?

I vårt seniorboende är 60 år nedre åldersgräns för inflytt. Vi har ingen övre åldersgräns.

Posted in: Seniorboende

Varför ökar kötiderna?

Allt handlar om utbud och efterfrågan. Idag har vi 30 000 medlemmar och vi har c:a 1000 seniorlägenheter. Detta betyder att efterfrågan är väldigt stor medan vi inte har ökat vårt utbud. Några fler anledningar:

  1. Man kan tacka nej till alla erbjudanden man får och fortfarande stå kvar i kön och få fler erbjudanden.
  2. Förut beräknande man att en viss % försvann i kön varje år eftersom man hade en maxgräns.
  3. De som var 80 år och åkte ur i kön kunde sedan ställa sig i kön igen och behålla den ursprungliga kötiden.
  4. Man kan även idag ändra sina önskemål och behålla sin köplats. Detta betyder om du har köat till lägenheter på Ringvägen och nu vill ändra till Liseberg ökar kötiden på Liseberg och minskar på Ringvägen.
  5. När vi idag skickar ut lägenhetserbjudanden kan man välja att lägga en lägenhetsspärr under 1 år eller längre tid. Detta betyder att när spärren sätts in minskar kötiden, när spärren tas bort ökar kötiden.

Posted in: Seniorboende

Kan jag överta en anhörigs kötid?

Nej, det är inte möjligt.

Posted in: Seniorboende

Förlorar jag min kötid när jag skriver kontrakt på en lägenhet i Blomsterfonden?

Ja. Men givetvis är du välkommen att ställa dig i kön på nytt.

Posted in: Seniorboende

Vad kostar det att bli medlem och därmed stå i bostadskön?

Det kostar 250kr/år för ett enskilt medlemskap och 375kr/år för ett familjemedlemskap. Ett familjemedlemskap behöver inte betyda att man har för avsikt att flytta in tillsammans utan man kan se familjemedlemskapet som en rabatt på medlemskapet. Observera att medlemsavgiften skall betalas i januari varje år och att det är en medlemsförmån att stå i vår bostadskö.

Posted in: Seniorboende

Vad kostar det att stå i bostadskön?

Att stå i bostadskön är en medlemsförmån och förmånen är avgiftsfri. Medlemskapet innebär att du betalar en medlemsavgift. Ett enskilt medlemskap kostar 250 kronor perår och ett familjemedlemskap kostar 375 kronor per år.

Posted in: Seniorboende

Hur många lägenheter förmedlas varje år?

I snitt är det ca 50 lediga lägenheter varje år som förmedlas.  Observera att uthyrningen sker kontinuerligt och att man får ett lägenhetserbjudande via posten när en lägenhet blir ledig.

Posted in: Seniorboende

Hur skickas lägenhetserbjudanden?

Idag skickas det ut ett lägenhetserbjudande via posten till de ca 75 personer som har längst kötid.

Posted in: Seniorboende

Finns det en åldersgräns (maxgräns) för att få flytta in till seniorboendet?

Det finns idag ingen åldersgräns, eller såkallad maxgräns gällande inflyttning till Blomsterfondens seniorboende. Det fanns tidigare en maxgräns vid inflyttning på 80 år, denna gräns togs bort på årsmötet 2007 efter ett medlemsbeslut.

 

Posted in: Seniorboende

Måste jag aktivera mig när jag vill ha en bostad?

Nej, det behöver du inte. Ett lägenhetserbjudande skickas ut idag via posten när man har kommit upp i kötid. Får man inte ett sådant lägenhetserbjudande har man tyvärr inte tillräckligt lång kötid. Genom att betala sin medlemsavgift varje år står man alltid som aktiv bokösökande.

Posted in: Seniorboende

Kan jag lägga till en medsökande på mitt medlemskap?

Ja. Vänligen kontakta vår medlemservice för detta. [email protected] alternativt på telefonnummer 08-555 94 751.

Posted in: Seniorboende

Kan jag ändra mitt familjemedlemskap till ett enskilt medelmskap?

Ja. Huvudsökande och medsökande får då separata medlemskap och behåller den kötid man haft tillsammans. Om dock den medsökande ställde sig senare i kön än vad huvudsökande har gjort så övertar man inte huvudsökandes kötid utan man får den kötiden det datumet man valde att ställa sig i ett familjemedlemskap. 

Posted in: Seniorboende

Finns det en möjlighet att se lägenheterna/anläggningarna på respektive område?

Vänligen kontakta värdinnan på respektive område för att boka in ett datum för visning av gemensamma utrymmen. Lägenhet kan visas om det finns möjlighet. Detta sker i mån av tid, och alltid efter överenskommelse. För kontaktuppgifter, gå till sidan för respektive bostadsområde:

Posted in: Seniorboende

Vilka områden har balkong?

De områden som har balkong/uteplats idag är: Liseberg, Svalnäs samt Körsbärsvägen som har åtta små balkonger.

Posted in: Seniorboende

Har alla områden hiss?

Ja. Alla våra områden har hiss.

Posted in: Seniorboende

Vilka regler gäller vid internbyte?

Vid byte av lägenhet inom Blomsterfonden har hyresgästen 1 månads uppsägningstid från det att kontrakt skrivs på ny lägenhet. Kan innebära att man får dubbel hyra under 1 månad. Manskall minst ha bott i tre år i nuvarande bostad för att kunna ansöka om ett internbyte. Observera även att internbytesansökan skall granskas och godkännas av chef för social verksamhet och fastighet. Det är inget godkänt skäl att byta till en större lägenhet.

Posted in: Seniorboende

Är husdjur tillåtet i ert seniorboende?

Ja. Självklart får man ha husdjur i våra lägenheter.

Posted in: Seniorboende