Friis kvalitetskod

Blomsterfonden är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Alla medlemmar i FRII ska tillämpa FRIIs Kvalitetskod.

Koden syftar till att säkerställa att verksamheterna genomsyras av högt ställda krav vad gäller etik och moral, med särskild hänsyn till insamlande av gåvor.

Medlemmarna är skyldiga att upprätta en kodrapport, vilken ska publiceras på organisationens webbsida. I rapporten ska det framgå hur organisationen har arbetat med FRIIs kvalitetskod.

Blomsterfonden tillämpar kvalitetskoden och lämnar varje år en kodrapport till FRII.

Blomsterfondens kodrapporter
Blomsterfondens kodrapporter publiceras tillsammans med årsredovisningen och görs i samband med denna publicering även tillgängliga på hemsidan. Kodrapporterna är sparade i pdf-format och öppnas i nya fönster.

Mer om kvalitetskoden och FRII

Besök gärna FRIIs hemsida för ytterligare information om kvalitetskoden och om FRII som organisation.