Om hemtjänsten

Blomsterfonden utför hemtjänst i Täby kommun samt vid våra egna anläggningar i Stockholms stad (Liseberg, Ringvägen och Röda bergen). 

Hos Blomsterfondens hemtjänst står du som kund i centrum. Det är du som anger hur du vill ha din hjälp utförd och vi försöker möta dina önskemål så långt det är möjligt.

Vi hjälper dig med personlig omvårdnad, städ, tvätt, handling och andra beviljade insatser.

Personal och kompetens

Vår personal utgörs av vårdbiträden och undersköterskor, både manliga och kvinnliga, med god kompetens och erfarenhet. Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, anhörigvård och vård i livets slut.

Kontinuitet
Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du flera besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning.

Tilläggstjänster
Vi har även möjlighet att hjälpa dig med privata tjänster. Behöver du få vägen skottad, gräset klippt, fönstren putsade eller vill ha lite extra städ eller omsorg står vi gärna till tjänst. Vi har också möjlighet att leverera mat från egen restaurang. Titta in på vår sida om hushållsarbete, så får du veta mer!

Språkkunskaper
Språkkunskaper i franska, engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, finska, spanska, italienska, portugisiska, kurdiska, estniska och tyska.

Så här väljer du Blomsterfondens hemtjänst

Vill du välja Blomsterfondens hemtjänst tar du kontakt med din biståndsbedömare, antingen för att få dina behov bedömda eller, om du redan har hemtjänst, för att få byta till oss. Om du tycker att det är krångligt så kan du höra av dig till oss, så hjälper vi dig!

Ansvarig
Christina Reichenberg, hemtjänstchef

Christina Reichenberg är hemtjänstchef och nås på telefon:
08-555 94 542.

 

 

Besök oss även på Seniorval.se:
Hemtjänst Täby
Hemtjänst Stockholms stad