Övergripande om Blomsterfonden

Blomsterfondens trygghetskedjaBlomsterfonden har fem anläggningar med seniorboende med en omfattande social verksamhet som stöd, tre äldreboenden, egen hemtjänst samt hushållsnära tjänster (RUT).

Den sociala verksamheten finansieras helt av insamlade medel till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Att bo i Blomsterfonden

Vi ser Blomsterfondens boende som ett livsstilsboende för dina olika skeden på ålders höst.

Hos Blomsterfonden lever du ditt eget liv efter livets olika skeden, behov och livsstilar från 60 år och livet ut. Du tar med dig dina vanor och ovanor när du flyttar in. Du behöver inte ändra på din livsstil.

För dig kan ditt boende på äldre dagar bli lite tryggare, roligare och enklare med hjälp av den service och koordination som finna i alla våra boendeformer.

Blomsterfondens olika boendeformer:

Seniorboende: (Bostäder för 60+)

När du kommer till seniorboendet är du förmodligen en aktiv 60-plussare som flyttar in i en av våra seniorbostäder. Du tar del av de aktiviteter du vill och lever som du själv önskar, med flera mervärden som värdinna, rådgivare, bovärd, aktiviteter, samlingslokal mm.

Vård och omsorg:

På ålderns höst, när det kanske blir för svårt för dig att bo kvar i din vanliga lägenhet erbjuder vi hemtjänst (vid våra områden Svalnäs, Röda bergen och Ringvägen) och sedermera äldreboenden med dygnet runt omsorg till ditt förfogande. Som en trygg och värdig sista utpost. Även här är det dina behov, livsstil och ditt liv som styr din omvårdnad.