Medlemskap

Blomsterfondens syfte är att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas minne genom att samla in gåvor till hem och vård åt äldre (läs mer om Blomsterfondens syfte i stadgarna). Att vara medlem i Blomsterfonden innebär att du stöder detta syfte.

Som medlem får du:

  • Blomsterfondens medlemstidning Alma, med löpande information om Blomsterfonden.
  • Möjlighet att ställa dig i Blomsterfondens bostadskö till seniorboendet.

Observera!

De som i dagsläget (2012) erbjuds lägenhet har stått i vår bostadskö mellan 10-20 år. Vi kan i dag inte garantera om och när du får en lägenhet i framtiden.

Kötiden för våra seniorboenden varierar stort utifrån tillgång och efterfrågan samt omsättning och produktion av nya lägenheter. Vi har idag ca 30 000 medlemmar i vår förening som står i vår bostadskö. För 10 år sedan var det 5000 boköande. Vi har idag ca 1000 seniorlägenheter för uthyrning.

Vilka former av medlemskap finns det?

Det finns två sorters medlemskap: enskilt medlemskap och familjemedlemskap. Medlemsavgifterna bestäms varje år på föreningsstämman.

  • Det enskilda medlemskapet gäller för en person och medlemsavgiften är 250 kronor per år.
  • Familjemedlemskapet gäller för två personer (oavsett familjerelation) och medlemsavgiften är 375 kronor per år.