Styrelse

Blomsterfondens styrelsePå bild: Blomsterfondens styrelse 2010 samt VD. Främre raden från vänster: Beatrice Pernehagen, Eva Dencker-Vansvik, Laszlo Kriss, Louise Linder, Ulf Thörnevik. Bakre raden från vänster: Björn Lind, Claes Delin, Thomas Flodin, Carl-Gustav Ståhlberg, Lennart Francke, Meg Tiveus, Nina Rehnqvist, Clara Tengbom och Per Nordenson. Frånvarande: Marianne Kronberg.

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:

Lennart Francke, ordförande. Född 1950. Civilekonom. Tidigare koncernkreditchef och koncernekonomichef i Handelsbanken. Rådgivare till internationella konsultfirman Oliver Wyman och styrelseledamot i SBAB och Centrum för Näringslivshistoria. Invald i styrelsen 2009.

Nina Rehnqvist, vice ordförande. Född 1944. Adj. Professor. Hjärtläkare på Serafimerlasarettet och Danderyds Sjukhus. Överdirektör i Socialstyrelsen 1995-2003. Chef och numera ordförande i Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Ordförande i den statliga Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen. Invald i styrelsen 1992.

Carl-Gustav Ståhlberg, ledamot. Född 1951. Civilingenjör. 1976-1996, olika chefsbefattningar i byggentreprenadföretag, bland annat avdelningschef i NPL. 1996-2008, VD och huvudägare i Byggmästargruppen. Från och med 2008 egen verksamhet i Holdingbolag. 2002 invald i Murmestare Embetet. Invald i styrelsen 2009.

Meg Tiveus, ledamot. Född 1943, egen konsultverksamhet, styrelseproffs. Lång erfarenhet av ett flertal styrelseuppdrag, exempelvis Billerud, Cloetta, Swedish Match, Boss och World Lottery Association. VD för AB Svenska Spel mellan 1997-2004.

Björn Lind, suppleant. Född 1960. Civilekonom. Har hela sitt yrkesliv arbetat med fond- och kapitalförvaltning. Sedan 2008 partner, VD samt förvaltningsansvarig för Arbor Asset Management AB (dotterbolag till Brummer & Partners). Invald i styrelsen 2009.

Claes Delin, suppleant. Född 1960. PR- och kommunikationskonsult. Sedan 2006 i egen PR-byrå ”88” med rådgivning åt företagsledningar i mediestrategi, positionering och krishantering samt medieträning. Tidigare på TT (slutade som ansvarig för TT:s dagliga nyhetstjänst) och nyhetschef på Finanstidningen. Invald i styrelsen 2009.

Utsedda av Advokatsamfundet:

Clara Tengbom, ledamot. Född 1954. Advokat. Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1987, Advokatfirman Claes-Göran Holmström AB 1982-1992 med fastighetsrättslig inriktning, därefter egen verksamhet (Advokaterna Sabelström och Tengbom) med inriktning på familjejuridik. Invald i styrelsen 2003.

Per Nordenson, suppleant. Född 1959. Advokat. Bred affärsjuridisk bakgrund med mångårig erfarenhet av svenska och internationella förvärv och tvister. Advokatfirman Cederquist i Stockholm 1991-2004. Advokatfirman Frie, Stockholm, 1989-1991. Nordenson advokatbyrå 2004 – pågående. Föreläsare i processrätt vid Stockholms universitet och VJS 2007- pågående. Invald i styrelsen 2007.

Utsedda av Kooperativa Förbundet:

Laszlo Kriss, ledamot. Född 1946. VD i Konsumentföreningen Stockholm. Styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB samt styrelseledamot i Medmera Bank AB och RnB Retail and Brands. Tidigare fastighetschef Familjebostäder, VD KF Fastigheter, VD Fastighets AB Brogatan, VD Atrium Fastigheter AB. Har tidigare suttit med i Blomsterfondens styrelse mellan 1988- 1991. Sitter åter i styrelsen 2009.

Beatrice Pernehagen, suppleant. Född 1969. Ekonom. Har arbetat inom Kooperativa förbundet sedan 2000 som bland annat projektledare på KF Hälsa och vikarierande CRM och utvecklingsansvarig på Coop Sverige AB. Idag anställd som analytiker på MedMera Bank AB. Invald i styrelsen 2001.

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Louise Linder, ledamot. Född 1963. Präst sedan 1989 tjänstgör deltid i Engelbrekts församling. Invald i styrelsen 2009. Leg. Psykoterapeut och VD för Prästbyrån AB som bedriver psykoterapi och arbetar med etiska och existentiella frågor i näringslivet.

Marianne Kronberg, suppleant. Född 1951. Diakonvigd 2005, utbildad lärare och företagsekonom. Arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Vantör sedan 2006. Varit aktiv som förtroendevald sedan början av 90-talet i Svenska kyrkan på alla nivåer, nationellt som lokalt. Politiska uppdrag: bland annat som landstingsledamot, Akademiska sjukhusets direktion i Uppsala, diverse bolagsstyrelser. Arbetat inom Svenska Arbetsgivarföreningen och Träindustriförbundet. Invald i styrelsen 2010.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Thomas Flodin, ledamot. Född 1957. Leg läkare. Specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar. Överläkare Karolinska Sjukhuset Huddinge. Ordförande i Stockholms Läkarförening. Ordförande i Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd. Invald i styrelsen 2007.

Eva Dencker Vansvik, suppleant. Född 1966. Leg. Läkare, specialist i psykiatri. Har bland annat arbetat som överläkare på Psykiatri Nord Väst (PNV) och AstraZeneca som medical director för neuroscience i Norden. Invald i styrelsen 2007.