Ge en gåva

När du skänker en gåva till Blomsterfonden, skänker du en gåva till hem och vård åt äldre.

Hos oss omvandlas din gåva till ett tryggare boende på äldre dagar. Den bidrar med glädje för våra äldre genom grannsämja och aktiviteter. Den bidrar med värme genom en hand att hålla i och någon att prata med om man behöver.

Vi har fyra insamlingsmål:

  • Bostäder
  • Social verksamhet
  • Trivsel
  • Anhörigstöd (läs mer).

Blomsterfonden har 90-konto (och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll). Blomsterfondens 90-konto är:

  • Bankgiro: 902-5 30 5
  • Plusgiro: 90 25 30-5

Vi är även med i FRII och följer deras kvalitetskod.

Vad gör vi med dina gåvor?

För att säkerställa att gåvor till Blomsterfonden hanteras på ett etiskt och effektivt sätt, har vi en Blomsterfondens insamlingspolicy (filen är sparad i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster).

Kontakt
Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef
Kontakta Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef. Telefon 08-555 94 525.