Skänk ett titthål

Många av våra äldre hyresgäster känner otrygghet på grund av falsk hemtjänst och försäljare som utnyttjar äldre. Att ständigt känna oro när det ringer på och inte veta vem som står bakom dörren, påverkar äldres liv och ökar isoleringen.

Vi på Blomsterfonden vill minska den otryggheten.

Det finns hjälpmedel att förebygga oro för ovälkomna besökare. Genom att installera titthål med skärm blir det möjligt för varje äldre hyresgäst att se vem som står bakom dörren, trots försämrad syn.

Men varje titthål, med installation, kostar 800 kronor och vi behöver 1000 stycken. Totalt blir det 800 000 kronor vilket är ett stort belopp för vår ideella förening.

Stöd vår kampanj, hjälp oss genom att skänka ett titthål. Det kostar dig 800 kronor.

Du är på detta sätt aktivt med och minskar otryggheten vid våra seniorboenden. Varje skänkt titthål (800 kr) öronmärks och går direkt till ändamålet. Du, som givare, får ett tackbrev med exakt information om var och i vilken lägenhetsdörr som just ditt titthål installerats.

Att skänka en gåva till Blomsterfonden
Om du vill skänka en gåva till Blomsterfonden, sätt in din gåva på PG 90 25 30-5 eller BG 902-5305.

Ett stort tack på förhand!